ปอดอักเสบ ป้องกันได้ด้วย ‘การฉีดวัคซีน’

โรคปอดอักเสบ (Pnemonia) เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เกิดได้จากทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา ที่พบโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus pneumonia หรือเชื้อนิวโมคอคคัส โดยโรคปอดอักเสบนี้จะมักเป็นอาการต่อเนื่องมาจาก ไข้หวัดใหญ่ซึ่งพบมากในฤดูฝน

ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ?

– ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
– ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน
– ผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไต
– เป็นโรคหอบหืด สูบบุหรี่เป็นประจำ

อาการเตือน ปอดอักเสบ

– มีไข้ หนาวสั่น มีไข้สูงและมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วย แสดงว่าการติดเชื้อดังกล่าวนั้นอาจจะกลายเป็นการติดเชื้อที่ปอด

– ชีพจรเต้นเร็ว กว่า 100 ครั้งต่อนาที หากมีอาการดังกล่าวคงอยู่นาน แม้หลังจากหายไข้แล้วควรรีบไปพบแพทย์

– เจ็บหน้าอก มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้ เป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าการติดเชื้อที่คุณเป็นอาจจะรุนแรงมากขึ้น

– ไอมีเสมหะ แสดงว่าอาจมีการติดเชื้อ และอาจทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้

– เสมหะมีเลือดปน สัญญาณหนึ่งที่แสดงว่าเสมหะนั้นออกมาจากปอด บ่งบอกว่าอาจจะเป็นปอดอักเสบ

– หายใจลำบาก เริ่มมีอาการหายใจลำบาก คุณอาจจะมีอาการของโรคปอดอักเสบ

อาการปอดอักเสบ หากปล่อยไว้ไม่รักษา อาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์