ปกป้องดูแลปอดของลูกน้อยให้มีสุขภาพดี (How to Protect Your Kids’ Lungs?)

ปอดจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นหากเกิดความเจ็บป่วยบางอย่างในวัยเด็กอาจส่งผลต่อการเจริญของปอดและทางเดินหายใจได้ เด็กในวัยเล็กยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญในการเป็นผู้ปกป้องดูแลสุขภาพของเด็ก