วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ มักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้

ไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่ติดต่อ ได้ง่าย เช่น การไอหรือจามรดกัน หรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป รวมไปถึงการใช้สิ่งของร่วมกัน หรือการได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านทางมือหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น

เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง และดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์โดยการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด

ปิด ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม
ล้าง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ
เลี่ยง หลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
หยุด หยุดเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์