โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลศิครินทร์

ปีนี้คุณตรวจเช็คสุขภาพประจำปีแล้วหรือยัง?

การตรวจสุขภาพช่วยดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย หาสาเหตุและความผิดปกติที่สามารถพบได้เริ่มต้นโดยที่ยังไม่แสดงอาการก่อนที่จะลุกลามไปมากจนแสดงอาการออกมา

รายละเอียดของการตรวจอาจจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยศึกษาจากประวัติของการใช้ชีวิตประจำวัน ประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมา ประวัติโรคที่เกิดในครอบครัว โรคที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น


โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามช่วงวัย โรงพยาบาลศิครินทร์
DIAMOND https://bit.ly/388NZm4
PLATINUM https://bit.ly/3nfBbPc
GOLD https://bit.ly/38WNLxB
SILVER https://bit.ly/2XabqFk

BASIC PLUS+ https://bit.ly/2JKOPMG
BASIC https://bit.ly/3rNaipk
LIGHT PLUS+ https://bit.ly/3pPLDif
LIGHT https://bit.ly/3pLmGEC

ข้อมูลสุขภาพ บทความแนะนำ
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ