รู้หรือไม่?…เป็นเบาหวาน เสี่ยง! โรคอื่นเพิ่มอีก

โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติ โดยเกิดจากการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน ที่สร้างจากตับอ่อน ส่วนเบตาเซลล์ผิดปกติ โดยในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการทำงานของหลอดเลือด และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้น

ประเทศไทยมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละ 8,000 คน ซึ่งโรคเบาหวานนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้สูงอายุเพียงเท่านั้น แต่พบว่าคนรุ่นใหม่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต และการรับประทานอาหารในปัจจุบัน

อาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานในระยะแรก ถ้าน้ำตาลในเลือดไม่สูงมาก จะยังไม่มีการแสดงอาการใดๆ ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองได้โดยตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งจะสามารถบ่งบอกได้ว่า คุณมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือไม่?!

เบาหวาน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงอื่น ๆ ตามมา

การที่ไม่สามารถคุมเบาหวานได้ ปล่อยให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน
อาจทำให้คุณเสี่ยงโรคร้ายแรงเหล่านี้ได้

โรคหลอดเลือดหัวใจ : หัวใจล้มเหลว
โรคหลอดเลือดสมอง : อัมพฤกษ์,อัมพาต
ภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต : จอประสาทตาเสื่อม, ตาบอด, ไตวาย
หลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน : ชาปลายมือ-เท้า, เป็นแผลหายยาก

ดังนั้น ทางที่ดีควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติอย่างต่อเนื่อง ควรตรวจสุขภาพประจำทุกปี เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่อาจเกิดขึ้นได้

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ