• อาคาร 3 | ห้อง Royal Suite
  ห้อง Royal Suite ราคา 13,500 บาท
 • อาคาร 3 | ห้องเดี่ยว
  อาคาร 3 | ห้องเดี่ยว
  ห้องเดี่ยว ราคา 8,700 บาท
 • อาคาร 2 | ห้อง Suite
  ห้อง Suite ราคา 11,100 บาท
 • อาคาร 2 | ห้อง VIP
  ห้อง VIP ราคา 10,100 บาท
 • อาคาร 2 | ห้องเดี่ยว Superior
  ห้องเดี่ยว Superior ราคา 7,000 บาท
 • อาคาร 1 | ห้อง VIP
  อาคาร 1 | ห้อง VIP
  ห้อง VIP ราคา 7,800 บาท
 • อาคาร 1 | ห้องเดี่ยว Standard
  อาคาร 1 | ห้องเดี่ยว Standard
  ห้องเดี่ยว Standard ราคา 5,100 บาท
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ