รายละเอียดของแพทย์

เรือนพร มิตรใจดี
พญ. เรือนพร มิตรใจดี
ตำแหน่ง : แพทย์เวชปฏิบัติ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า  ม.มหิดล
     

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 07:00 - 16:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 19:00
  • Wednesday/พุธ : 07:00 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 07:00 - 14:00
  • Friday/ศุกร์ : 07:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้