โรคดีสโทเนีย ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง (Dystonia)

โรคดีสโทเนีย ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง (Dystonia)
 
ภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็งคืออะไร?
กลไกการเกิดภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง ยังไม่ทราบชัดเจน แต่จากการศึกษา สันนิษฐานว่า เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ได้แก่ โดปามีน (Dopamine, สารที่เกี่ยว ข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อ) และ อะซิติลโคลีน (Acetylcholine, สารอีกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อ) ผิดปกติไป จึงทำให้การควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อของอวัยวะต่างๆของร่างกายผิดปกติ
 
สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง
➡พันธุกรรม พบเป็นภาวะผิดปกติที่ถ่ายทอดทาง️พันธุกรรมได้
➡เป็นโรคความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด
➡การได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองขณะคลอด
➡โรคอัมพาต
➡เนื้องอกสมอง
➡ภาวะสมองขาดออกซิเจน
➡ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยาทางจิตเวชบางชนิด
➡ภาวะได้รับสารพิษ เช่น โลหะหนัก (ตะกั่ว หรือ ปรอท) หรือ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide)
 
เมื่อใดควรพบแพทย์?
เมื่อเริ่มสังเกตว่าตนเองผิดปกติแล้ว อาการไม่หายเองใน 1-2 สัปดาห์ ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเสมอ
แพทย์ให้การวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็งอย่างไร?
 

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ