ทำความเข้าใจกับ “ฟันปลอม”

ฟันปลอม สำคัญอย่างไร?
ฟันปลอม มีส่วนสำคัญที่เข้าไปช่วยทดแทนฟันที่หายไปเพื่อป้องกันไม่ให้การเคลื่อนที่ของฟันติดกันหรือฟันตรงข้ามกับพื้นที่ฟันที่หายไป ฟันปลอมมีหลายแบบทั้งแบบติดแน่นและแบบถอดได้ แบบไหนเหมาะกับใครทันตแพทย์จะช่วยแนะนำได้

ครอบฟัน | ฟันปลอมแบบถอดได้ | สะพานฟัน | รากเทียม

ครอบฟัน
การครอบฟัน (Crown) เป็นการบูรณะฟัน กรณีฟันแตก ฟันหัก หรือฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว ปัจจุบันในการครอบฟันจะมีวัสดุให้เลือกหลายแบบจะมีสีฟันเสมือนจริง การครอบฟันด้วยวัสดุใด ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีของฟันตำแหน่งซี่ฟันและความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน

รากฟันเทียม
การฝังรากเทียมเป็นการทำฟันปลอมชนิดหนึ่งเพื่อทดแทนฟันที่หายไปด้วยการทำรากฟันเทียม (Implant) ทดแทนรากฟันจริง  เพื่อให้สามารถมีฟันเสมือนจริงได้ดังเดิม  โดยการฝังรากฟันเทียมไทเทเนียมลงบนกระดูกรองรับฟัน  เพื่อเป็นานให้แก่ฟันปลอมที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ โดยรอเวลาหลังฝังรากเทียมประมาณ 3 เดือนเพื่อให้เกิดการยึดติดของกระดูกกับผิวรากฟันแล้วทำการครอบฟันลงไปบนรากเทียมที่ฝังไว้

ฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมแบบถอดได้ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบฟันเพื่อใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป ไม่ว่าจะเป็นฟัน 1 ซี่หรือฟันทั้งปากที่หายไป

ฟันปลอมแบบถอดได้มี 3 ชนิด ได้แก่
1) ฐานพลาสติก
2) ฐานโลหะ
3) วัสดุเทอร์โมพลาสติก

ข้อดี
1) ใช้งานง่าย
2) ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสะพานฟันและรากเทียม

ข้อเสีย
1) มีข้อจำกัดเรื่องการยึดอยู่
2) มีข้อจำกัดเรื่องการออกเสียง ความถนัดในการพูด
3) มีข้อจำกัดเรื่องการรับรู้รสชาตอาหาร
4) สามารถทำให้สันเหงือกละลายเพิ่มเติมได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับฟันปลอมหลวมหรือกดทับ

การทำสะพานฟันเป็นฟันปลอมแบบติดแน่น
เป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยการครอบฟัน 2 จุด เป็นการเชื่อมระหว่างช่องว่างของฟันที่หายไป จึงเรียกว่า สะพานฟัน (Bridge) เมื่อเรามีฟันที่หายไป จะส่งผลถึงการสื่อสาร การพูด

ข้อมูลสุขภาพ สูงอายุ
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ