การเจริญเติบโตในเด็ก

 

การเจริญเติบโตในเด็ก

 

ปัญหาการเติบโตในเด็กพบบ่อยทั้งภาวะตัวเตี้ยและตัวสูง โดยเฉพาะตัวเตี้ย ซึ่งภาวะตัวเตี้ยที่ผิดปกติและตรวจพบสาเหตุบ่อยที่สุด คือ ภาวะพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโต

 

ภาวะตัวเตี้ย

เป็นปัญหาการเติบโตที่พบบ่อย เกณฑ์การวินิจฉัยคือ

 1. ความสูงน้อยกว่า -2 ค่าคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SDS) หรือน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้ที่ 3

 2. ความสูงอยู่ในช่วง ± 2SDS แต่ความสูงสุดท้ายที่ได้จากการทำนายต่ำกว่าพันธุกรรมมากกว่า -2 SDS

 3. อัตราการเพิ่มความสูงผิดปกติตามช่วงอายุ

 4. มีการเบี้ยวลงของความสูงข้ามเส้นเปอร์เซ็นต์ใกล้อย่างน้อย 2 เส้น

 

โดยทั่วไปการเจริญเติบโตปกติของเด็กจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

 • ช่วงแรกเกิด (อายุ 0-2 ขวบ) การเจริญเติบโตจะอยู่ระหว่าง 30-35 ซม.

 • ช่วงวัยเด็ก อัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ 5-7 ซม./ปี

 • ช่วงวัยรุ่น/วัยเจริญพันธุ์ อัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ 8-14ซม./ปี

 

พ่อแม่มีหน้าที่ช่วยสังเกตถึงความผิดปกติทางร่างกาย ควรติดตามชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของลูกทุกๆ 3-6 เดือน และควรจดบันทึกการเจริญเติบโตของลูกลงในสมุดบันทึกสุขภาพ เพื่อติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของลูกว่าเพิ่มขึ้นตามวัยหรือไม่เพราะโรคเตี้ยอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะซ่อนเร้นบางอย่างที่ต้องการการรักษาอย่างทันท่วงที

 

โรคอ้วน

ในปัจจุบันปัญหาโรคอ้วนในเด็กมีเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นโรคที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากโรคอ้วนส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตามมา เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไขมันเกาะตับ ปวดเข่า และสะโพกเป็นต้น

 

สาเหตุของโรคอ้วน

 1. พันธุกรรม ถ้าพ่อหรือแม่อ้วนลูกจะมีโอกาสอ้วนด้วยเช่นกัน

 2. การเลี้ยงดู พฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อและแม่การเลือกอาหารให้ลูกรับประทานปริมาณ และประเภทของอาหารล้วนมีผลต่อความอ้วนของเด็กได้
 3. พฤติกรรมการรับประทานของลูก เช่น การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลารับประทานจุบจิบ อาหารประเภทฟาสฟู้ด เลือกอาหารที่มีรสหวานและไขมันสูง
 4. ไม่ออกกำลังกาย ทำให้เด็กมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอ้วนมากยิ่งขึ้น

 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาจากโรคอ้วน เช่น

 1. เบาหวาน

 2. ไขมันในเลือดสูง

 3. ความดันโลหิตสูง

 4. ปวดเข่าและสะโพก

 5. ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้าจากการโดนล้อ

 6. ในเด็กผู้หญิงมีภาวะประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้

 

เมื่อบุตรหลานมีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนผู้ปกครองควรพามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันก่อนเกิดโรคต่างๆตามมา

 

 กับ แพทย์หญิงวสวี ศักดินันท์

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลศิครินทร์ คลิก

 

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์