บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ (FIT-TO-FLY)

ไม่ว่าจะบินหรือทำงาน ก็มั่นใจปลอดภัย ปลอดเชื้อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ ให้บริการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิค RT-PCR สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ (FIT-TO-FLY) พร้อมออกใบรับรองแพทย์ 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , ,

เงื่อนไข

  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • บริการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยเทคนิค Real Time – PCR
  • พร้อมออกใบรับรองแพทย์ (FIT-TO-FLY)
  • เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. กรุณานัดหมายล่วงหน้าทุกครั้งก่อนการเข้ารับบริการ
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1728 ต่อ 30204 – 30206 หรือทางอีเมล์ [email protected]