บริการตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

Work Permit Program

 • ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit (ต่ออายุ)
 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ตรวจสุขภาพครอบคลุม 6 โรค
  • โรคเรื้อน (Leprosy)
  • วัณโรคระยะอันตราย (Advanced Pulmonary Tuberculosis)
  • โรคยาเสพติดให้โทษ (Drug Addiction)
  • โรคพิษสุราเรื้อรัง (Chronic Alcoholism)
  • โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
  • โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (VDRL)
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , ,

เงื่อนไข

 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 • เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 2 เวลา 8.00 - 17.00 น.
 • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร แต่ควรเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • สำหรับสุภาพสตรีที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1728 ต่อ 20204, 20205