รายละเอียดของแพทย์

ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร
นพ. ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยาเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง และเสริมสร้างเบ้าตามหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
 • Monday/จันทร์ : 08:30 - 12:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:30 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:30 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:30 - 17:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:30 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้