โปรแกรมตรวจจอประสาทตาด้วยเทคโนโลยี OCT

1,700 ฿

โรคจอประสาทตาเสื่อม หนึ่งในสาเหตุการสูญเสียการมองเห็น หากตรวจวินิจฉัยพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรก จะช่วยป้องกันความเสี่ยงและช่วยให้ผู้ป่วยมีสายตาที่ปกติได้

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

คุณอาจจะชื่นชอบ…

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมการรักษาอื่นๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน
  • ราคาดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ควรได้รับการตรวจจอประสาทตาจากจักษุแพทย์ ทุก 1–2 ปี แม้จะไม่มีอาการผิดปกติในการมองเห็น
  • บุคคลทั่วไป ควรได้รับการตรวจสุขภาพตา (รวมทั้งตรวจจอประสาทตา) ทุก 2-4 ปี
  • ติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์จักษุ อาคาร 3 ชั้น 3 โทร.1728 ต่อ 30221, 30222