การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก | IUI Intrauterine Insemination

7,000 ฿

IUI หรือการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก หนึ่งในวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพิ่มโอกาสมีเจ้าตัวน้อย

เป็นวิธีการที่ให้อสุจิมีโอกาสผสมกับไข่ได้มากกว่าการผสมเองตามวิธีธรรมชาติ โดยคัดกรองเอาเฉพาะตัวที่แข็งแรงเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง มักใช้กับคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีอสุจิต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอสุจิในช่องคลอด หรือฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) มีปัญหาเรื่องการตกไข่ เป็นต้น

 

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ายากระตุ้นไข่ (ปริมาณยาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โทร 1728 ต่อ 20308, 20321