Sale!

Package วัคซีนเด็กแรกเกิด

5,900 ฿7,900 ฿

ลูกน้อยของคุณควรได้รับวัคซีนที่จำเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพื่อเสริมภูมิต้านทาน ปกป้องทารกจากเชื้อโรคและไวรัส หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอาจส่งผลต่อการพัฒนาการในเด็กเนื่องจากวัยทารกมีภูมิต้านทานต่ำและเจ็บป่วยได้ง่าย ลูกน้อยจะเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงหากได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิต

ล้างค่า

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  • วัคซีนรวม 5 โรค (5 Diseases Vaccine) - คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DaPT), โปลิโอ (IPV), เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (HIB Vaccine)
  • วัคซีนรวม 6 โรค (6 Diseases Vaccine) - คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DaPT), โปลิโอ (IPV), เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (HIB Vaccine), ตับอักเสบบี (Hepatitis-B Vaccine)  
  • ราคานี้เฉพาะค่ายา และเวชภัณฑ์ ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันกุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 1728 ต่อ 10240, 10241