อิ๊กซี่ – ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

121,000 ฿

การทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “อิ๊กซี่” ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และมีอัตราความสำเร็จมากกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น

 

โปรแกรม OPU + ICSI & Freeze (การเก็บไข่ + ปฎิสนธิและแช่แข็งตัวอ่อน)

  • Step 1: ขั้นตอนการเก็บไข่ และปฎิสนธิในห้องปฎิบัติการ
  • Step 2: ขั้นตอนการแช่แข็งตัวอ่อน (Freezing)

คุณอาจจะชื่นชอบ…

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • ไม่รวมการหาสาเหตุและให้คำปรึกษาคู่สมรส
  • ไม่รวมการใช้ยากระตุ้นไข่ (ปริมาณยาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
  • ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าอัลตราซาวนด์ และเจาะเลือด
  • ไม่รวมการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน
  • ค่าแช่แข็งตัวอ่อน ตัวที่ 6 เป็นต้นไป ราคาตัวละ 2,500 บาท

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ โทร.1728 ต่อ 20308, 20321