โปรแกรมเหมาจ่ายส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

หากคุณมีอาการ…

 • ปวดท้องไม่ทราบสาเหตุ ปวดท้องเรื้อรัง
 • แน่นท้อง อึดอัดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ
 • อ่อนเพลีย น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ท้องผูกสลับท้องเสีย
 • ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน อาจจะเป็นสีแดงสดหรือสีคลํ้า
 • ประวัติครอบครัว ญาติสายตรง ป่วยเป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่

อย่ามองข้าม อาการเหล่านี้ ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการปวดท้องอย่างตรงจุดด้วยการส่องกล้องกระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร เตรียมตัวอย่างไรดี

หมายเหตุ
H.pylori เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุกระเพาะอาหาร ตั้งแต่เกิดการอักเสบไปจนถึงการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

คุณอาจจะชื่นชอบ…

เงื่อนไข

 • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ส่องกล้อง, อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และยาที่ใช้ในการส่องกล้อง, ค่าห้องส่องกล้อง และค่าห้องพักฟื้นหลังการส่องกล้องแล้ว
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจรักษาผู้ป่วยนอกก่อนทำหัตถการ, ค่ายาเตรียมลำไส้ก่อนการทำหัตถการ, ค่ายากลับบ้าน และค่าตรวจชิ้นเนื้อ
 • ในการเข้ารับบริการหากผู้ป่วยต้องใช้วิธีดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ จะไม่สามารถร่วมแพ็กเกจได้
 • กรณีที่มีการตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติม จะมีใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจพยาธิ (Biopsy) ค่าบริการ 2,000 บาท/ชิ้น
 • กรณีตัดติ่งเนื้อที่ลำไส้ (Polypectomy) ค่าบริการ 8,000 บาท
 • กรณีใช้วิสัญญีแพทย์ในการให้ยานอนหลับ ค่าบริการ 6,000 บาท
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 • ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป แนะนำควรเข้ารับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ทุก ๆ 3-5 ปี แม้ว่าจะไม่มีอาการและไม่มีปัจจัยเสี่ยง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โทร.1728 ต่อ 30109, 30110