บริการฝังรากฟันเทียม โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง – Dental Implant

การใส่รากฟันเทียม หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการรักษารากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ใช้วัสดุที่ทำจากไททาเนียม ซึ่งมีความคงทนสูง และเป็นวัสดุที่เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้อย่างดี ดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง รากฟันเทียม

ทำไมต้องทำรากฟันเทียม?

 • ได้ฟันเทียมที่ดูเป็นธรรมชาติ สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด
 • ไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างเคียง และช่วยรักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียฟัน
 • เพิ่มความมั่นใจ เสริมบุคลิกภาพให้ดูดี และให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยว
 • ให้ความสวยงาม เป็นธรรมชาติ ไม่มีปัญหาในการออกเสียง เมื่อเทียบกับฟันเทียมชนิดอื่นๆ

รากฟันเทียมระบบ OSSTEM จากประเทศเกาหลี ราคาเริ่มต้น 55,000 บาท
รากฟันเทียมระบบ Straumen จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท

เงื่อนไข

 • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวรวมค่ารากฟันเทียม และค่าครอบฟันแล้ว
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมหัตถการถอนฟัน, X-RAY, โมเดลฟันเพื่อการวิเคราะห์, กระดูกเทียม (ในกรณีที่จำเป็น)
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ทันตกรรม โทร.1728 ต่อ 10251