แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก (แบบเหมาจ่าย 1 ข้าง)

43,500 ฿119,000 ฿

“ต้อกระจก เป็นแล้วเสี่ยง ตาบอด”

คืนความชัดเจนให้ดวงตา ด้วยเทคโนโลยีสลายต้อ
ฟื้นตัวเร็ว ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล กลับบ้านได้ในวันเดียวกัน

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก (แบบเหมาจ่าย 1 ข้าง)
Cataract Surgery – Phacoemulsification Package

ต้อกระจก หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน! เมื่อต้อกระจกสุกและไม่ได้รับการผ่าตัด อาจทำให้เกิดต้อหิน ตามมาได้จากเลนส์บวม หรือเลนส์โปรตีนรั่วไปอุดตันทางระบายน้ำในลูกตา และอาจทำให้ตาบอดได้ในที่สุด

 

รู้ทัน ต้อกระจก อาการ สาเหตุ และวิธีการรักษา

อาการเตือนเสี่ยง “ต้อกระจก”

 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากความเสื่อมของเลนส์ตาตามอายุ
 • ตาพร่ามัวลงเรื่อยๆ รู้สึกเหมือนมีหมอกบัง
 • มองเห็นภาพซ้อนและมองเห็นแสงกระจายขณะขับรถตอนกลางคืน
 • ตาพร่ามัวมากในที่ที่มีแสงสว่าง สู้แสงไม่ได้แต่กลับมองชัดในที่มืด
 • อาจมีสายตาเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องเปลี่ยนแว่นสายตาบ่อยๆ
 • มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 • มีประวัติครอบครัวเป็นต้อกระจก
 • มีการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานาน

ผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมออกแบบและเลือกเลนส์ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , , ,

คุณอาจจะชื่นชอบ…

เงื่อนไข

 • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
 • โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2567
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าประเมินก่อนการผ่าตัด ค่ายากลับบ้าน และค่าตรวจคัดกรองโควิด-19 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แพ็กเกจสำหรับคนไทยและต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 • ติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์จักษุ อาคาร 3 ชั้น 3 โทร.1728 ต่อ 30221, 30222