โปรแกรมวัคซีนไอพีดี (IPD)

2,200 ฿9,800 ฿

สร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อย ป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรง โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด ด้วยการฉีดวัคซีนไอพีดี ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาได้ดี

หมายเหตุ

วัคซีน IPD สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป
หากเริ่มฉีดตั้งแต่อายุ 2 เดือน ฉีดวัคซีน PCV (10 หรือ 13 สายพันธุ์) เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน และฉีดกระตุ้นอีก 1 ครั้งที่อายุ 12 – 15 เดือน โดยห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 2 เดือน (รวมฉีดทั้งหมด 4 ครั้ง)
หากเริ่มฉีดหลังอายุ 6 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปี ให้ฉีด 3 เข็ม โดยสองเข็มแรกฉีดห่างกัน 2 เดือน และฉีดกระตุ้นอีก 1 ครั้ง เมื่ออายุ 12 – 15 เดือน
หากเริ่มฉีดหลังอายุ 1 ขวบ ฉีด 2 เข็มห่างกันสองเดือน

ล้างค่า

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะค่ายา ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และสิทธิพิเศษส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ติดต่อสถาบันกุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 2 โทร 1728 ต่อ 10240, 10241