โปรแกรมฝากไข่ | Oocyte Freezing

75,000 ฿

ทางเลือกของผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องการมีลูก … โปรแกรมฝากไข่ Oocyte Freezing เตรียมความพร้อมสำหรับคุณผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมมีบุตร และสำหรับผู้มีบุตรยาก วางแผนการมีบุตรด้วยการฝากไข่

การฝากไข่ที่กำลังอยู่ในวัยเจริญพันธ์จะทำให้ได้ไข่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ความเสี่ยงต่างๆ ลดลง อาทิ ปัญหาการมีลูกยาก หรือความเสี่ยงต่อการมีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม เพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์ดั่งใจหวัง

คุณอาจจะชื่นชอบ…

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าหัตถการเก็บไข่และแช่แข็งไข่จำนวน 10 ใบ
  • ส่วนเกิน 10 ใบ ค่าแช่แข็งราคาใบละ 2,500 บาท
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมยากระตุ้นไข่ (ปริมาณยาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าอัลตราซาวนด์ (ช่วงระหว่างกระตุ้นไข่)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โทร. 1728 ต่อ 20308, 20321