Sale!

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ Liver Scan

3,500 ฿ 2,990 ฿

Liver Scan เทคโนโลยีการตรวจสุขภาพตับ ทางเลือกใหม่ที่ไม่เจ็บ ประเมินพังผืดในเนื้อตับ ดูแลสภาวะตับแข็งและปริมาณไขมันสะสมในตับ ลดอัตราความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะตับ (Liver Biopsy)

กลุ่มเสี่ยงที่ควรตรวจ

 • ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงไวรัสตับอักเสบ
 • มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับ
 • ดื่มสุราเป็นเวลานาน
 • ผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับและภาวะลงพุง
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผลตรวจมีภาวะตับผิดปกติ
 • ผู้ที่รับประทานยา หรือสมุนไพรติดต่อกันเป็นเวลานาน
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพ
ล้างค่า

เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 • งดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 2 - 3 ชั่วโมง
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โทร 1728 ต่อ 30109, 30110