วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

980 ฿

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง

ล้างค่า

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าวัคซีน ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการแล้ว 
  • ไม่สามารถใช้แพ็กเกจนี้ ร่วมกับการตรวจรักษาด้วยโรคอื่นๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

  • แนะนำให้ฉีดปีละ 1 ครั้ง เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 2 โทร.1728 ต่อ 20204, 20205