แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

48,000 ฿74,000 ฿

“เพราะลูกคือของขวัญสุดพิเศษ” ต้อนรับสมาชิกตัวน้อยของครอบครัว กับแพ็กเกจคลอดบุตร แบบคลอดเหมาจ่าย (Delivery Package) โรงพยาบาลศิครินทร์ พร้อมให้การดูแลคุณแม่และลูกน้อยตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้การดูแลโดยสูติแพทย์ กุมารแพทย์รับเด็ก และทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลทารกแรกเกิด

ล้างค่า

คุณอาจจะชื่นชอบ…

เงื่อนไข

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น
  • แนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำการซื้อแพ็กเกจ ที่สถาบันสุขภาพเฉพาะทางสตรี โทร 1728 ต่อ 20107
  • กรณีคลอดทางช่องคลอด และใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือคีมช่วยคลอด คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท
  • กรณีมารดาหรือทารกพักฟื้นเกินกำหนด โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความจริง
  • บริการนี้ครอบคลุมเฉพาะการคลอดที่มีอายุครรภ์ ไม่ต่ำกว่า 34 สัปดาห์ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนของมารดา ได้แก่ ครรภ์แฝด ครรภ์เป็นพิษ ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมต่างๆ เช่น โรคไส้ติ่งอักเสบ
  • กรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม ทางโรงพยาบาลจะหักค่าใช้จ่ายส่วนของลูกค้าออกจากราคา Package และคิดค่าใช้จ่ายของลูกตามจริง
  • มัดจำล่วงหน้า 10,000 บาท เพื่อเข้าโปแกรมคลอดเหมาจ่าย
  • สำหรับการฝากครรภ์ การฝากครรภ์จะคิดราคาเป็นครั้งๆ ไป โดยครั้งแรกจะราคาประมาณ 4,000 - 5,000 บาท/ ครั้ง ครั้งต่อไปจะแล้วแต่การตรวจของแพทย์
  • ราคาการฝากครรภ์ดังกล่าวนี้ไม่รวมอยู่ในเเพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ชำระเงินค่ามัดจำแล้วไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ ยกเว้นมีเหตุผลทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้