ทารกแรกเกิด – ปัญหาและภาวะที่พบบ่อยในเด็ก


บริการดูแล ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ ตรวจวินิจฉัยทารกผิดปกติก่อนคลอด และทารกแรกเกิดที่มาภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลทารก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ปัญหาและภาวะที่พบบ่อยในเด็ก

ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
● การดูแลรักษาสะดือเด็กทารก
การติดเชื้อในทารกแรกเกิด
● อุจจาระของทารก
● การขับถ่ายและผิวของทารกแรกเกิด
● ทารกแรกคลอดก่อนกำหนด
● อาการแหวะนมบ่อย
● ภาวะตัวเย็นและภาวะอุณหภูมิกายสูง
● ตรวจการได้ยิน ABR
● คัดกรองโรคหัวใจรุนแรงแต่กำเนิด

“เด็กตัวเหลือง เกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างการสร้างและการขับถ่ายสารบิลิรูบิน หากเด็กแรกเกิดมีภาวะตัวเหลืองนานกว่า 3 สัปดาห์ อาจเป็นอาการบ่งบอกถึงโรคบางชนิดได้”


กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

นัดพบคุณหมอ – คลิก

นัดพบคุณหมอ – คลิก

Package

แพ็กเกจแก้ไขภาวะลิ้นติด (Release Tongue Tie)

แพ็กเกจขลิบปลายอวัยวะเพศชาย (Circumcision)

แม่และเด็ก
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ