โรคพาร์กินสัน

 

มาทำความรู้จักกับโรคพาร์กินสันกัน
 

โรคพาร์กินสันหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อโรค “สั่นสันนิบาต”

  • เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางและระบบประสาท

  • มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุเกิน 65 ปี

  • ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

  • ผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ ที่เริ่มมีอาการ ปรึกษา คลิก 

 

 

อาการที่เด่นชัดของโรคพาร์กินสัน จะมี 3 อาการด้วยกัน คือ
 

1) สั่น

2) เกร็ง

3) เคลื่อนไหวช้า
 

 

 

โรคพาร์กินสันยังมีอาการอื่นๆ ที่สังเกตได้

  • ทรงตัวไม่ดี

  • ความสามารถในการได้กลิ่นลดลง

  • มีอาการทางจิต

  • เขียนหนังสือตัวเล็กลง

  • หลังค่อม ตัวงุ้มลง

  • มีอาการขยับแขนขารุนแรงขณะหลับ

 

สังคมไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โรคพาร์กินสันเป็นอีกโรคหนึ่งที่เราควรต้องสังเกตอาการ การพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยประคับประคองให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยาวนานที่สุด

 

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์