วีเนียร์ (VENEER) คืออะไร?

วีเนียร์ (VENEER)
คืออะไร?

การเคลือบผิวฟัน หรือ วีเนียร์ (Veneer) เป็นการตกแต่งฟันโดยติดแผ่นเซรามิก (พลอสเลน) ที่มีความบางบนผิวหน้าของฟัน มีขนาดบางและเล็กซึ่งถูกออกแบบมาให้มีหน้าตาและลักษณะคล้ายกับฟัน ช่วยเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับรอยยิ้ม และมีสุขภาพฟันที่ดี

การทำวีเนียร์จะช่วยให้ได้รูปฟันที่ขาวสะอาด เรียงตัวสวยอย่างที่ต้องการ สามารถเลือกรูปแบบของฟันได้ดั่งใจ ช่วยป้องกันผิวฟันถูกทำร้าย ช่วยลดความเสียหายต่อฟันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปิดช่องว่างกรณีที่มีฟันห่าง และปกปิดสีฟันที่มีความปกติ

หลังจากทำวีเนียร์แล้ว การดูแลรักษาฟันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉลี่ยแล้วการทำฟันวีเนียร์สามารถอยู่ได้ตั้งแต่ 5 – 10 ปี และอาจอยู่ได้ถึง 20 ปี หากมีการดูแลรักษาอย่างดี โดยควรดูแลรักษาดังนี้
• พบทันตแพทย์เป็นประจำ
• ใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ
• แปรงฟันอย่างถูกวิธี
• หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเคี้ยวของที่มีความแข็ง

สุขภาพช่องปากและฟัน ข้อมูลสุขภาพ
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ