การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)

EEG คืออะไร

EEG (Electroencephalography) คือ การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยเป็นการตรวจการทำงานของเซลล์ประสาทสมองโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าตรวจวินิจฉัยและวางแผนรักษาโรคลมชัก

■ ตรวจการทำงานของสมอง เช่น การตรวจการทำงานของสมองที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การได้ยิน การมองเห็น ความผิดปกติของการเรียนรู้และหน่วยความจำ
■ ช่วยระบุการทำงานของสมองที่ผิดปกติ
■ การตรวจการเรียนรู้และความผิดปกติของพัฒนาการ
■ การประเมินผลการรักษาในเด็กที่มีการพัฒนาการสมองที่ผิดปกติ

การเตรียมตัวตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG

1. สระผมให้สะอาด โดยสระผมล่วงหน้า 1 วัน และไม่ควรใส่น้ำมัน ครีม ฉีดสเปรย์ หรือมูสแต่งผมต่างๆ
2. ผู้ป่วยที่รับประทานยากันชัก สามารถรับประทานได้ตามปกติ ห้ามหยุดยากันชักก่อนมาตรวจคลื่นสมอง ยกเว้นเป็นการแนะนำจากแพทย์
3. ควรมาก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที เพื่อเตรียมตัวก่อนการตรวจ
4. กรณีที่เป็นเด็กเล็ก อาจจำเป็นต้องให้ยานอนหลับก่อนการตรวจ ผู้ปกครองควรเตรียมขวดนม ขวดน้ำ และของเล่นที่เด็กชอบมาด้วย
5. ในเด็ก ถ้าสามารถทำให้เด็กไม่นอนหลับก่อนมาตรวจ เด็กอาจหลับได้ขณะที่ทำการตรวจโดยไม่ต้องให้ยานอนหลับ

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ