การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine Insemination: IUI)

“ภาวะมีบุตรยาก” (Infertility) หมายถึง ภาวะที่คู่สมรส ไม่สามารถมีบุตรได้ภายใน 1 ปี ทั้งที่มีเพศสัมพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้คุมกำเนิดภาวะนี้พบได้ ประมาณ 10 – 15% ของคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร

สาเหตุของการเกิดภาวะมีบุตรยากพบว่าเกิดจาก

  • ฝ่ายหญิงประมาณ 40 % เช่น อายุมากภาวะไข่ไม่ตก ท่อนำไข่ตัน เนื้องอกมดลูก โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • ฝ่ายชายประมาณ 25 %  เช่น อสุจิน้อย ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว เป็นต้นทั้ง 2 ฝ่าย 20% และไม่ทราบสาเหตุประมาณ 15 %

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine Insemination: IUI)

คือ การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง โดยคัดกรองเอาเฉพาะตัวที่แข็งแรงเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง โดยใช้ท่อพลาสติกเล็ก ๆ สอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในช่วงที่มีหรือใกล้กับเวลาที่มีไข่ตก มักใช้ในคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอสุจิในช่องคลอด หรือฝ่ายหญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) มีปัญหาเรื่องการตกไข่ เป็นต้น

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ