รายละเอียดของแพทย์

วรฉัตร เรสลี
พญ. วรฉัตร เรสลี
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 00:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้