รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบทางเดินหายใจและปอดในเด็ก
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ
  • หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การศึกษา
  • 2532 - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2538 - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2540 - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2545 - Certificate in Pediatric Pulmonology, Children's Hospital of Los Angeles, USA
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย
  • American Thoracic Society

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
17:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
08:30 - 15:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ