รศ.นพ.เสรี สิงหถนัดกิจ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ทรวงอก
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมทรวงอก | ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
การศึกษา
  • 2531 - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2536 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2538 - วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2542 - 2543 ประกาศนียบัตรการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก Prince Charles’s Hospital Brisbane ประเทศออสเตรเลีย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ