พญ.สุวรรณา อัศวพิริยานนท์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวช เวชศาสตร์ครอบครัว | เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ภาวะมีบุตรยาก | lสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชวิทยา มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยนานกว่า 21 ปี
การศึกษา
  • 2524 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2530 - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา
  • 2540 - เกียรติบัตรผู้มีความชำนาญในสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • 2546 - หนังสืออนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
18:00 - 20:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
17:00 - 20:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ