พญ.สร้อยสุวรรณ บรรณเสถียนศรี
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคทางสูตินรีเวช | เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
การศึกษา
  • 2541 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • สูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 17:00
วันจันทร์
08:00 - 17:00
วันอังคาร
08:00 - 16:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00
วันศุกร์
08:00 - 17:00
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ