พญ.นลินี วงศ์ธัญญกรณ์
ตำแหน่ง : รังสีแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
รังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology) | ภาพวินิจฉัยระบบประสาท (Diagnostic Neuroimaging)
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • ภาควิชารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
07:00 - 17:00
วันจันทร์
07:00 - 17:00
วันอังคาร
-
วันพุธ
07:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
07:00 - 17:00
วันศุกร์
07:00 - 12:00
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ