พญ.จีรนันท์ วนวรรณนาวิน
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
สูตินรีเวชวิทยา
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • แพทย์ประจำโรงพยาบาลมะการักษ์
  • Part-time โรงพยาบาลบ้านแพ้ว,โรงพยาบาลมหาชัย, โรงพยาบาลเอกชัย,โรงพยาบาลสมุทรสาคร, โรงพยาบาลชัยปราการ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
08:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00
วันศุกร์
08:00 - 12:00
วันเสาร์
08:00 - 17:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ