นพ.อรุณ เลิศวรวิวัฒน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ภาษา : ภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญ
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • 2550 ถึง ปัจจุบัน - อายุรแพทย์ทั่วไปและทางเดินหายใจ โรงพยาบาลศิครินทร์
  • 2548 ถึง 2550 - อายุรแพทย์ทั่วไปและทางเดินหายใจ โรงพยาบาลชลบุรี
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 20:00
วันจันทร์
08:00 - 18:00
วันอังคาร
08:00 - 18:00
วันพุธ
08:00 - 18:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 14:00
วันศุกร์
08:00 - 18:00
วันเสาร์
08:00 - 17:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ