นพ.อนวรรถ ซื่อสุวรรณ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคข้อและรูมาติสซั่ม
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
  • สมาคมโรคข้อและรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ