นพ.ศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข
ตำแหน่ง : อายุแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม | โรคทางอายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทย์สภา
  • สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
09:00 - 17:00
วันจันทร์
09:00 - 14:00
วันอังคาร
09:00 - 17:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
09:00 - 17:00
วันศุกร์
09:00 - 22:00
วันเสาร์
08:00 - 12:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ