นพ.วิทยา เสาสูง
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ชำนาญการกระดูกสันหลังและคอ | ศัลยศาสตร์ชำนาญการข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิครินทร์ 15 ปี
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ข้อเข่าและข้อสะโพก

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00
วันจันทร์
08:00 - 14:00
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
08:00 - 14:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00
วันศุกร์
08:00 - 16:00
วันเสาร์
08:00 - 12:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ