นพ.วัชรพจน์ เอนกรัตน์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคทางสูตินรีเวช | มะเร็งนรีเวชวิทยา | การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • สูตินรีแพทย์ ศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี โรงพยาบาลศิครินทร์
  • สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
  • มะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • สมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย (Thai Gynecology Cancer Society)
  • ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย (Thai Society of Gynaecologic Endoscopists)
  • ชมรมผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งนรีเวชไทย (Thai Endoscopic Society for Gynecologic Oncology)

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 20:00
วันจันทร์
08:00 - 17:00
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
07:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
ความประทับใจของผู้ใช้บริการ
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ