นพ.มโนธรรม อุสาโห
ตำแหน่ง : แพทย์ผิวหนัง
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ตจวิทยา
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • แพทย์ผิวหนังและความงามมากกว่า 15 ปี
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร ตจวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขา Family Medicine
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
16:30 - 20:00
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
16:30 - 20:00
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ