นพ.พินิจ ศรีพธูราษฎร์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความเชี่ยวชาญ
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสระบุรี
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
  • ไอเทม 1
  • ไอเทม 2

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 17:00
วันจันทร์
08:00 - 20:00
วันอังคาร
08:00 - 12:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
08:00 - 20:00
วันเสาร์
08:00 - 17:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ