นพ.พรเทพ มิ่งมาลัยรักษ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ระบบประสาท
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา | สมองและระบบประสาท
การศึกษา
  • 2543 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 13:00
วันจันทร์
08:00 - 18:00
วันอังคาร
08:00 - 19:00
วันพุธ
08:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 20:00
วันศุกร์
08:00 - 14:00
วันเสาร์
08:00 - 20:00
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
ความประทับใจของผู้ใช้บริการ
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ