นพ.บัญชา สถิระพจน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคไต
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
โรคไต
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • แพทย์ประจำบ้าน: อายุรแพทย์โรคไตและอายุรแพทย์ กองอายุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • สมาคมโรคไตของสหรัฐอเมริกา
  • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
  • สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  • สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
17:00 - 19:00
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ