นพ.นราธร สุวรรณเวช
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา | รักษาผู้มีบุตรยาก | โรคต่อมไร้ท่อทางนรีเวช | โรควัยทอง | การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
 • แพทย์ประจำบ้านภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัติสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
 • แพทยสภา
 • ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย
 • สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย
 • สมาคมผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
 • ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 17:00
วันจันทร์
07:00 - 17:00
วันอังคาร
08:00 - 20:00
วันพุธ
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ