นพ. ชัชพล ธนารักษ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์กระดูกเฉพาะทาง ข้อเข่า ข้อไหล่และเวชศาสตร์กีฬา
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์การกีฬา ข้อเข่า ข้อไหล่
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
 • 2020 ถึง ปัจจุบัน - โรงพยาบาลศิครินทร์
 • 2015 ถึง 2020 - โรงพยาบาลเวชธานี
 • 2010 ถึง 2015 - โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • 2007 ถึง 2010 - โรงพยาบาลโคกสำโรง
 • 2006 ถึง 2007 - โรงพยาบาลลพบุรี
การศึกษา
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เวชศาสตร์ การกีฬา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศึกษาดูงาน เวชศาสตร์การกีฬา ATOS Klinik Heidelberg Germany
 • Sports Medicine Diploma, FIFA
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
 • RCOST (Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand)
 • TOSSM (Thai Orthopaedics Society for Sports Medicine)
 • ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy)

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
08:00 - 17:00
วันจันทร์
-
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
08:00 - 17:00
วันพฤหัสบดี
08:00 - 20:00
วันศุกร์
08:00 - 17:00
วันเสาร์
-
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ