ทพญ. วิชชุดา วัฒนาเดช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ภาษา : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
  • โรงพยาบาลแก่งคอย
  • LDC Dental Clinic
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมแพทย์ที่เข้าร่วม
  • ทันตแพทยสมาคม
  • สมาคมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
10:00 - 16:00
วันอังคาร
-
วันพุธ
10:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
10:00 - 16:00
หมายเหตุ :
วันเสาร์ ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน เวลา 10.00 - 16.00 น.
แพทย์อื่นๆในศูนย์เดียวกัน
โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์

เข้าระบบ