บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ (FIT-TO-FLY)

3,300 ฿ 2,800 ฿

ไม่ว่าจะบินหรือทำงาน ก็มั่นใจปลอดภัย ปลอดเชื้อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ ให้บริการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิค RT-PCR สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ (FIT-TO-FLY) พร้อมออกใบรับรองแพทย์ 

  • บริการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิค RT-PCR
  • ออกใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)
  • ราคา 2,800 บาท*
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม